پکیج ها و هزینه ها

لیست قیمت لیزر خانم ها 1402

_
ردیفنام پکیجشرح خدماتقیمت (تومان)
1پلاتین کل بدن( صورت رایگان) شامل کل پا ،کل دست
زیر بغل ، بیکینی ، ناف ، روی باسن گودی کمر
880,000
2کاربردیکل دست ، کل پا ، بیکینی ، زیر بغل650,000
3اقتصادیساق ، ساعد ، بیکینی ، زیر بغل530,000
4استخریزیر بغل ، بیکینی ، خط باسن ، خط مایو450,000
5صدفپکیج بیکینی زیر بغل 340,000
6مرواریدپکیج کل پا ، زیر بغل ، بیکینی580,000
7فیروزهکل پا و بیکینی480,000
8-پیشانی95,000
9-صورت و گردن235,000
10-گوش80,000
11-چانه80,000
12-پشت لب80,000
13-زیر بغل140,000
14-دور سینه80,000
15-شکم80,000
16-گودی کمر80,000
17-خط ناف80,000
18-خط مایو80,000
19-بازو140,000
20-ساعد210,000
21-دست کامل355,000
22-ساق235,000
23-ران 235,000
24-پا کامل470,000
25-کمر کامل100,000
26-بکینی کامل(خط باسن مایو و بیکینی)340,000
27-باسن100,000

لیست قیمت لیزر آقایان 1402

_
ردیفشرح خدماتقیمت (تومان)
1فول بادی بجز مایو شامل کل پا ، کل دست ، زیر بغل ،سینه کامل،پشت کامل1,400,000
2پکیج کاربردی بالا تنه شامل نیم تنه جلو و پشت +
زیر بغل + بازو + خط ریش + پشت گردن + گوش
980000
3خط ریش200,000
4گوش200,000
5خط زیر گردن175,000
6پشت گردن175,000
7دست کامل470,000
8پا کامل590,000
9زیر بغل 295,000
10سینه (جلو)450,000
11سینه (پشت)450,000
12گودی کمر235,000
13بازو295,000
14مایو کامل ( روی باسن و مایو)550,000
با ما در ارتباط باشید : 02144771418